Kugghamns lås - satama lukot

21.8.2013

Uusimme kaikki lukot Kugghamnissa maanantaina 2.9.2013 yleisen turvallisuuden vuoksi.

Tämän jälkeen vanhat ura-avaimet eivät enää toimi Kugghamnissa. Uusi avain toimii ainoastaan Kugghamnissa, ja vanha ura-avain toimii edelleen Killingholmanissa.

Uuden avaimen luovutuspäivät Kugghamnin paviljongilla ovat:

ti 20.8 klo 18.00 - 20.00

to 22.8 klo 18.00 - 20.00

ti 27.8 klo 18.00 - 20.00

to 29.8 klo 18.00 - 20.00

Jos ko. päivät eivät sovi itsellesi, valtuuta valtakirjalla henkilö kuittaamaan uusi avain. Kuittaamalla sitoudut myös luovuttamaan avaimen takaisin BSS:lle jos luovut venepaikastasi. Uuden avaimen panttimaksu on 20€ joten varatkaa tasaraha. Hyvää loppukesää.

Terveisin,

Peter Ström

(Jos haluat luopua vain Killingholman lukkoihin sopivasta vanhasta avaimesta, saat 20 €:n pantin takaisin)


Hej,

Vi förnyar alla lås i Kugghamn måndagen den 2.9.2013 för att förbättra den allmänna säkerheten.

Efter detta fungerar de gamla nycklarna inte längre i Kugghamn. Den nya nyckeln fungerar endast i Kugghamn, och den gamla nyckeln fortfarande i Killingholmen.

Den nya nyckelns överlämningsdagar i Kugghamns paviljong är följande:

ti 20.8 klo 18.00 - 20.00

to 22.8 klo 18.00 - 20.00

ti 27.8 klo 18.00 - 20.00

to 29.8 klo 18.00 - 20.00

Om ovan nämnda dagar inte passar dig, skriv en fullmakt åt den person som får kvittera ut din nya nyckel. Genom att kvittera förbinder du dig även att returnera din nyckel till BSS om du ger bort din båtplats. Den nya nyckelns pantavgift är 20€ så ta med jämna pengar. Ha en skön fortsättning på sommaren.

Hälsningar

Peter Ström

(Om du vill avstå från den gamla nyckeln som endast går till Killingholmens lås, så får du 20€ pant tillbaka)