Johan Graeffe ny kommodor på BSS / Uudeksi kommodoriksi valittu Johan Graeffe

27.11.2016

Johan Graeffe, ny kommodor på BSS.
BSS:n uusi kommodori Johan Graeffe.
Johan Graeffe, ny kommodor på BSS. BSS:n uusi kommodori Johan Graeffe.
Tidigare kommodoren Cay Bärlund under prisutdelningsceremonin innan årsmötet.
Kommodorina tähän asti toiminut Cay Bärlund jakoi vielä palkinnot kauden urateoista BSS-läisille ennen varsinaista vuosikokousta lauantaina.
Tidigare kommodoren Cay Bärlund under prisutdelningsceremonin innan årsmötet. Kommodorina tähän asti toiminut Cay Bärlund jakoi vielä palkinnot kauden urateoista BSS-läisille ennen varsinaista vuosikokousta lauantaina.

BSS rf valde ny kommodor och styrelse på det stadgeenliga årsmötet lördagen den 26.11. BSS:n varsinaisessa vuosikokouksessa 26.11. valittiin uusi kommodori ja hallitus.

Kommodor Cay Bärlund avgick från posten efter att ha suttit sammanlagt 31 år med i BSS styrelse, av vilka de senaste åren som kommodor, och överlät kommandot åt Johan Graeffe, som varit aktiv både som kölseglare och inom junior- och tävlingsverksamheten. Det senaste året har Graeffe även fungerat som vicekommodor.

Även två andra mångåriga styrelsemedlemmar, hamnkapten Peter Ström, besiktningschef Jari Innanen och klubbmästare Heikki Pettay, beslöt att avgå och bereda plats för yngre förmågor. Som nya medlemmar valdes in Timo Wahlroos som tar över prisdomarnämnden, Tom Järvi till hamnkapten och Jens Hasselblatt och Stephan Kneck som suppleanter.

BSS nya styrelse ser därmed ut såhär:

Kommodor: Johan Graeffe

Vicekommodor: Mikael Fagerholm

Medlemmar: Anna Karlsson, Fredrik Bärlund, Timo Wahlroos, Tom Järvi, Thomas Held och Kennet Larsson.

Suppleanter: Stephan Kneck och Jens Hasselblatt

 

Även många andra segelföreningar har de senaste veckorna hållit årsmöten och prisutdelningar. Nämnas kan att BSS-medlemmen Mats Welin, som har NJK som sin första klubb, valdes till ny kommodor på NJK.