Jo han är kommodor!

12.3.2017


Båtfolk, isarna ligger på utanför Kugghamn, men inte länge till. Nu under vintern kan vi tänka lite tillbaks till somrar som gått, men också se fram emot sommaren som kommer.

BSS fick senaste årsmöte en ny styrelse och nytt folk i nämnderna. I och med att Cay, Peter, Jari och Heikki gick ”i pension” föll det bort sammanlagt nästan hundra års erfarenhet av styrelsearbete. Jag vill än en gång tacka ovannämnda och dessutom alla andra som jobbat för BSS i olika sammanhang under gångna år, vi har en fin förening. Vi som fortsätter arbetet har en hel del att bita i, men jag tror nog att vi klarar det. Vi som nu är aktiva har mycket att värna om, vi skall jobba för att föreningen lever vidare och att vi blir starkare.

BSS info kommer att se lite annorlunda ut nu i fortsättningen. Det här infobladet ersätter det gamla fickprogrammet. Nästa år gör vi det på finska.
Nu satsar vi mer på digitala medier såsom BSS hemsidor (www.bss.fi), BSS nyhetsbrev via epost och BSS på Facebook (facebook.com/BSS1906). Dessutom Twittrar vi under olika evenemang (@BorgaBss) Ni som även i fortsättningen vill ha BSS info i pappersformat den traditionella vägen kan nog få det, men vi hoppas ni meddelar oss om det och er adress.

I övrigt ser jag fram emot en glad och aktiv sommar. BSS ordnar en hel del program. Kom med - på det sättet blir det roligare!

Johan Graeffe
Kommodor