Meriturvallisuusilta - Sjösäkerhetskväll Kugghamn 28.6.2017

27.6.2017

Miten toimia merihätätilanteessa?

Porvoon Meripelastusseura pitää näytöksen meripelastuksesta.

Kaikki mukaan, juniorit ja seniorit, jäsenet ja ei-jäsenet ovat tervetulleita!

***

Hur gör man i praktiken om någon är i sjönöd?

Borgå Sjöräddare håller en uppvisning om sjöräddning i praktiken.

Alla är välkomna, både vuxna och juniorer samt medlemmar och icke-medlemmar!