Pelastautumiskurssi - Räddningskurs Meriturva 17.11.2017

9.11.2017

Photo: Meriturva
Photo: Meriturva

Miten toimia mies yli laidan -tilanteessa?

Meriturvan veneilijän pelastautumiskurssi on yhden päivän intensiivinen kurssi, missä osallistujat oppivat käyttämään veneen turvavarusteita, liivejä ja lauttoja aidoissa olosuhteissa.

Kurssilla perehdytään erityisesti toimintaan mies yli laidan -tilanteessa: vedessä selviämiseen ja veneeseen auttamiseen.

Kurssilaiset pääsevät myös kokemaan pelastuslauttaan kiipeämisen haasteellisuuden. Lopuksi jokainen vinssataan vuorollaan yhdeksän metrin korkeuteen pelastushelikopterisimulaattoriin.

Kurssi on myös oiva tilaisuus testata omia turvavarusteita hallituissa olosuhteissa.

Hinta 185 euroa/hlö, sis. ateriat kurssin aikana. Kurssimaksu maksetaan etukäteen BSS:n tilille FI19 4050 1940 0044 34 HELSFIHH. Tuo kuitti maksusta mukaasi kurssille.

Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu nyt >>

Huom! Tutustu huolellisesti pelastautumiskurssilaisten toimintaohjeisiin ennen kurssia!


Hur handla vid en man-överbord-situation?

Meriturvas räddningskurs för båtförare är en endags intensivkurs, där deltagarna lär sig att använda båtens säkerhetsutrustningar, västar och flottar under realistiska förhållanden.

Under kursen lär man sig framför allt hur man agerar i en man över bord -situation: att överleva i vattnet och hjälpa varandra att ta sig ombord.

Kursdeltagarna får även tillfälle att uppleva hur svårt det är att ta sig upp på en livflotte. Som avslutning på kursen vinschas var och en upp till nio meters höjd till en räddningshelikoptersimulator.

Kursen är även ett utmärkt tillfälle att testa sina egna säkerhetsutrustningar under kontrollerade förhållanden.

Pris 185 euro/person, inkluderar måltider under kursens gång. Betala kursen på förhand till BSS konto FI19 4050 1940 0044 34 HELSFIHH, och tag med kvittot till själva kursen.

Begränsat antal platser, anmäl dig här snarast möjligt >>

Viktigt! Läs om hur du skall förbereda dig för kursen!