BSS järjestää Veneilijäkurssin 9.4. alkaen / Båtförarkurs på BSS

24.3.2018


Sujuuko veneen käsittely? Tunnetko tärkeimpiä sääntöjä vesillä liikkumiseen? Osaatko huolehtia turvallisuudesta vesillä? Suorita Veneilijän tutkinto BSS:n järjestämällä kurssilla!

Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen ja veneilijöiden turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen. Huomioithan, että Veneilijätutkinto ei korvaa saaristo-, rannikko- ja avomerilaivuritutkintoja, mutta se on hyvin käytännönläheinen ja antaa hyvä eväät veneilyyn ja mahdollisiin jatkotutkintoihin.

 • Kurssikielenä suomi, tarvittaessa käytetään myös ruotsin kieltä.
 • Kurssipaikkana BSS Kugghamn, Tokkistentie 960, Emäsalon sillan kupeessa
 • Kurssin hinta 100 € / osallistuja. Kurssi on avoin sekä BSS:n jäsenille että ulkopuolisille.

Ilmoittaudu tästä >>

Båtförarkurs på BSS

Vill du bli en mer säker båtförare? Känner du till de viktigaste reglerna på sjön? Hur kan du förbättra säkerheten på båten?

Båtförarens grundkurs ger färdigheter i att behärskat och självständigt öva och skaffa sig praktiska erfarenheter på lugna farvatten. Kursen introducerar manövrering av båten vid bryggan och på farleden. Under kursen ges elementära kunskaper i regler och navigering i lugna vatten och i den yttre skärgården. Kursen innehåller också kunnande om båtens säkerhet, sjövädret och de regler som gäller i farlederna. Teoriandelen tillämpas i praktiken, vidare övas färdigheter i att avläsa öar och skär och att infoga dem på sjökortet.

 • Kursen går på finska men vi kan även använda svenska vid behov.
 • Kursen hålls på BSS Kugghamn, Tokisvägen 960, strax intill Emsalö bro
 • Kursen kostar 100 € / deltagare.
 • Kursen är öppen både för BSS medlemmar och icke-medlemmar.

Anmäl dig här >>

Veneilijäkurssi käsittää / Båtförarkursen omfattar:

Kolme teoriatuntia, yht. 9h / Tre teorilektioner, sammanlagt 9h

 • Ma / Må 9.4.2018 klo 18:00 - 21:00
 • Ke / On 11.4.2018 klo 18:00 – 21:00
 • Ke / On 18.4.2018 klo 18:00 – 21:00

Tentti / Tentamen
Veneilijän tutkintoa varten tulee suorittaa tentti. / Det ingår även en tentamen i kursen.

 • To 3.5. klo 18:00 – 21:00

Kolme kertaa käytännön harjoituksia, yht. 9h / Tre lektioner praktik, sammanlagt 9h

 • Ma / Må 28.5.2018 klo 18:00 - 21:00
 • Ma / Må 4.6.2018 klo 18:00 – 21:00
 • Ma / Må 11.6.2018 klo 18:00 – 21:00

Tervetuloa mukaan! Välkommen med!