Styrelsens beslut - Hallituksen pätöksiä

Tom Järvi
5.5.2023

Föreningens nycklar till Kugghamn och Killingholmen har disponerats på olika sätt under de gångna åren. Kontrollen har inte alltid varit den bästa möjliga och vi har försökt förbättra utdelande och mottagande av nycklar. I och med att olika serviceformer har utvecklats, har styrelsen beslutit att ta i bruk bästa möjliga sätt att hålla reda på och ge ut nycklarna. 

Till detta ändamål har vi valt Porvoon Lukkosepät som samarbetspartner. De har tidigare levererat alla nycklar samt lås som vi beställt under åren. I fortsättningen kommer Lukkosepät att hantera all nycklar och hålla ett elektroniskt register med underskrifter etc. Det kommer att vara lättare både för föreningen och den enskilde nyckelsökaran at sköta ärenden med ett företag som har bestämda öppethållstider. Nyckelpanten för Kugghamn kommer att förbli 50€. Panten returneras när nyckeln returneras. När man vill kvittera en nyckel, kommer man dock att hamna betala en service avgift som täcker de kostnader som vi betalar åt Porvoon Lukkosepät.

Det nya sättet komer att tas i bruk under maj månad och en process beskrvning kommer snart på hemsidorna.

 


Yhdistyksen avaimia Kugghamniin ja Killingholmiin on aikojen saatossa hallinnoitu eri tavoilla. Seuranta ei ole aina ollut paras mahdollinen ja olemme pyrkineet parantamaan prosessia vuosien varrella. Uusia palveluita on myös kehitetty ja hallitus on päättänyt ulkoistaa avainten hallinnointi parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme valinneet Porvoon Lukkosepät hoitamaan avainten säilytyksiä ja luovutuksia. Lukkosepät ovat aikaisemminkin toimittaneet meille avaimia ja lukkoja. Jatkossa he tulevat pitämään sähköistä rekisteriä erityisesti Kugghamnin avaimista ja hoitamaan luovutuksia ja vastaanottoja. Tämä helpottaa sekä yhdistystä että yksittäistä avaimenhaltijaa kun asioita voi hoitaa vakiintuneen toimijan kanssa. Kugghamnin avainpantti pysyy 50€, mutta jatkossa avaimenhakija saa myös maksaa palvelumaksun jonka maksamme Porvoon Lukkosepille.

Uusi tapa tullaan ottamaan käyttöön toukokuun aikana  ja prosessin kuvaus tulee lähiaikoina jäsensivuille.