KATSASTUS

Yleistä katsastuksesta

Veneilyseurojen suorittama katsastus ei ole viranomaistoimintaa, vaan vapaaehtoista toimintaa. Katsastuksen pohjana on kuitenkin Vesiliikennelaki 463/1996 §8, jossa  todetaan että

Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään.

Yllä olevaan lauseeseen perustuu myös jako katsastusluokkiin.

Lisäksi katsastuksen pohjana on: Asetus huvialusten lipuista (292/1983), joka velvoittaa veneilyseuran pitämään rekisteriä niistä veneistä, jotka ovat oikeutettuja käyttämään seuran lippua. Vain katsastetulla veneellä on oikeus käyttää seuran lippua.

Hyväksytysti suoritetusta katsastuksesta saa veneenomistaja oikeuden käyttää sen seuran perälippua, johon hänen veneensä on rekisteröity. Vene voi olla vain yhden seuran rekisterissä. Veneenomistaja voi olla useassa seurassa jäsenenä. Muiden seurojen jäsenyys voidaan osoittaa viirillä.

Sekä runkokatsastuksia että vuosikatsastuksia tekevät kaikki katsastajat. Runkokatsastuksen voit sopia kenen tahansa katsastajan kanssa suoraan. Puhelin on suositeltavampi yhteydenottoväline kuin sähköposti.

Kannattaa tutustua myös näihin sivustoihin:

http://www.raja.fi/veneily

http://www.raja.fi/anvisningar/rad_till_batfolket/atgardskort

http://www.raja.fi/ohjeita/ohjeita_veneilijoille/toimenpidekortit

AIKATAULU / TIDTABELL 2018

Ke 16.5.18.00Kugghamn
Ti  29.5.18.00Åstranden / Jokiranta
Ke 30.5.18.00Kugghamn
Su 3.6.15.00Kugghamn
Su 10.6.15.00Kugghamn
Ti 12.6.18.00Åstranden / Jokiranta
Ke 13.6.18.00Kugghamn
Ke 20.6.18.00Kugghamn