KEVYTVENEET

Kista kevytveneille / Tävlingar för lättbåtar

BSS järjestää kevytveneille / BSS arangerar tävlingar för lättbåtar (jollar) vid Kugghamn:

 

 

Emsalö Regatta 2020

19.-20.9.2019

 

 

 

 

 

RS Feva XL mukana Emsalöregatassa!
Ny klass med på Emsalöregattan!
Kipparikokous Emsalöregatassa
Skepparmöte på Emsalöreattan
Kadettioptarit vauhdissa Kugghamnin edustalla
Optimistkadetterna i full fart i Kugghamns vatten

EmsalöRegatta 2020