KEVYTVENEET

Kista kevytveneille / Tävlingar för lättbåtar

BSS järjestää kevytveneille / BSS arangerar tävlingar för lättbåtar (jollar) vid Kugghamn:

 

 

Emsalö Regatta 2019

  • E-jolla, JuSM
  • Laser Radial SM
  • Laser Standard
  • Laser 4.7
  • Zoom8, ranking
  • 505, ranking

21.-22.9.2019

 

 

 

 

 

RS Feva XL mukana Emsalöregatassa!
Ny klass med på Emsalöregattan!
Kipparikokous Emsalöregatassa
Skepparmöte på Emsalöreattan
Kadettioptarit vauhdissa Kugghamnin edustalla
Optimistkadetterna i full fart i Kugghamns vatten