TURKISREGATTA

Turkisregatta on perinteinen kauden päätöskisa jonka järjestämme yhdessä Marjaniemen Purjehtijoiden kanssa. Järjestävä seura on MP, mutta BSS vastaa lähdöstä.

Lähtö

Lähtö tapahtuu yhteislähtönä luokittain Nesteen öljysataman pohjoispuolelta. Lähtö- linjan muodostaa Illvarden ja Härskesholmen -saarien välissä oleva länsiviitta (600 18,93’ P 250 34,03’ I) ja kilpailulautakunnan aluksella oleva sininen lippu. Lähtösuunta on etelä.

Luokat lähetetään kymmenen (10) minuutin välein.

Maali

Maalilinja sijaitsee Långholmenin ja Bodön välisessä salmessa. Maalilinjan suunta on merkitty Långholmenin luoteiskärjen kalliolla olevilla valkoisilla kolmioilla. Maalia voi- daan sääolosuhteista riippuen muuttaa kilpailun aikana. Katso kohta Radan lyhentäminen.

Kilpailureitti

Lähdön jälkeen kierretään Kalvön saariryhmä (kaikki väyläkolmion sisään jäävät saa- ret) veneen päällikön harkinnan mukaan myötä- tai vastapäivään.
Järjestäjillä on oikeus määrätä kiertosuunta. Mahdollinen pakollinen kiertosuunta ilmoitetaan tuomariveneestä seuraavasti:

  • vihreä lippu => Kalvön saariryhmä kierretään myötäpäivään
  • punainen lippu => Kalvön saariryhmä kierretään vastapäivään

Sköldvikin sataman öljypuomit sivuutetaan itäpuolelta.
Kalvön länsi- ja luoteispuolella olevat kolme vihreää lateriaaliviittaa on otettava oikein.

A-vaihtoehto Kalvön saariryhmä kierretään myötäpäivään.

Myötäpäivään kierrettäessä sivuutetaan kääntömerkki 1 vastapäivään. Kään- tömerkki 3 sivuutetaan myötäpäivään. Kääntömerkki 2 sivuutetaan myötäpäi- vään. Kääntömerkki 1 kierretään toiseen kertaan vastapäivään sivuuttaen. Kääntömerkki 4 sivuutetaan vastapäivään.

B-vaihtoehto Kalvön saariryhmä kierretään vastapäivään

Vastapäivään kierrettäessä sivuutetaan kääntömerkki 1 myötäpäivään. Kääntömerkki 2 sivuutetaan vastapäivään ja kääntömerkki 3 sivuutetaan vastapäivään. Kääntö- merkki 1 kierretään toiseen kertaan vastapäivään sivuuttaen. Kääntömerkki 4 sivuu- tetaan vastapäivään.

ILMOITTAUTUMINEN  manage2sail.com