Våra båttyper - Junioriluokat

BSS har genom ett samarbete med sponsorer och med hjälp av egna versamhetsmedel kunnat skaffa mycket fina optimist- och Zoom8-jollar. Dehär jollarna används fritt i vår verksamhet och är till stor glädje för många unga seglare.

Kom också ihåg att vi alla bör hjälpas åt för att hålla båtarna i skick så att många unga seglare i framtiden också kan få njuta av att segla med fina jollar.

 

Junioriluokat

Kategoriana nuorten veneluokka saattaa hieman vääristää, sillä todellisuudessa vain optimistijollassa on asetettu ikäraja purjehtijan kilpailuun osallistumiselle. Nuorten veneluokat ovat Suomen Purjehtijaliiton suosituksia veneluokkaa valitsevalle nuorelle. Suositusten taustalla on nuorelle purjehtijalle fyysisesti sopivat veneluokat sekä näiden luokkien aktiivinen toiminta ja harrastajamäärät. Suomessa optaria isompia luokkia purjehtivat niin nuoret kuin aikuiset. Pääsääntöisesti luokkavalintaan vaikuttavat iän sijasta purjehtijan koko, paino ja fyysiset ominaisuudet.

 

Nuorten kevytveneluokat

Kevytveneet voidaan jaotella erilaisiin veneluokkiin. Suomessa veneluokkia on kymmeniä, mutta tässä osassa keskitymme vain yleisimpiin nuorten veneluokkiin. Vaikka kevytveneet ovat tässä esitelty nuorten luokkina, niin niillä voi purjehtia hyvin aikuisetkin. Vain optimistijollissa on ikäraja, ja useimmissa luokissa on paljon eri ikäisiä purjehtijoita 15 ikävuodesta yli 60 vuoteen. Kevytveneluokat voidaan jakaa edelleen yhden ja kahden hengen veneluokkiin. Tässä esiteltävät yhden hengen luokat ovat:

Optimistijolla

Zoom8

E-jolla

Laser

 

Kahden hengen viralliset junioriluokat ovat:


470

29er

 

Yleisimmillä veneluokilla on omat yhdistyksensä, eli luokkaliitot, joiden pääasiallinen tarkoitus on oma veneluokan toiminnan kehittäminen ja etujen valvominen. Käytännössä luokkaliitot tarjoavat tietoa omasta veneluokasta, organisoivat pursiseurojen kanssa kilpailuja, kehittävät valmennusta ja järjestävät leirejä. Aloittava purjehtija saa luokkaliitosta ajankohtaista tietoa kyseisen veneluokan toiminnasta ja kilpailuista, sekä muista luokkaan liittyvästä asioista. Pääväylä tiedon jakamisessa ovat luokkaliittojen kotisivut (linkkinä esittelyn perässä). Luokkaliittoa koskevat päätökset tekevät toimiva hallitus, joka valitaan