KAPPSEGLING

Kappsegling

BSS är kappseglingsmässigt en av Finlands mest aktiva segelföreningar. Vi ordnar tre av Östsyndikatets sju rankingseglingar. BSS har flera år i rad vunnit Östsyndikatets pris som mest aktiva segelförening. Även på lättbåtssidan har vi en märkbar aktivitet. Vi ordnar övningskappseglingar på torsdagar, tisdagskappseglingsserien Kajens Kanna samt två officiella FSB-listade lättbåtskappseglingar. Av våra medlemmar deltar flera även i andra regattor och kappseglingar.