Båtförarens startpaket

Båtförarens startpaket innehåller navigationsskolning och ger dig goda färdigheter till att öva på egen hand. Kursen behandlar också allmän säkerhet till sjöss, sjövägs regeler samt olika båt typer. Kursens sista kvällar spenderas på vattnet.

 

Båtförarens startpaket

 

Inrikesturismen upplever renässans och därmed också intresset för båtliv.  Många borgåbor har upptäckt vilka fina möjligheter stadens unika vatten- och skärgårdsområden har att erbjuda !

Båtklubbarna i Borgå har därför slagit ihop sitt kunnande och erbjuder med hjälp av frivilliga lärare en nybörjarkurs för tryggt båtförande. Står du i beråd att skaffa båt men känner att kunskaperna är bristfälliga, är ”Båtförarens startpaket”  ett förmånligt  och bra sätt att få guidning för Östersjöns böljor inkommande sommar.

Paketet omfattar navigeringsundervisning som ger goda baskunskaper .Allmän sjösäkerhet, sjövägsregler och praktiskt båtförande spelar en viktig roll i kursinnehållet.

De två sista kurskvällarna är vikta för praktiskt båtförande för var och en deltagare (i smågrupper).

Den praktiska delen inkluderar, om du så vill, också seglingens grunder. Efter kursen kan du få mer information om ev. fortsatt skolning och allmänt stöd för båthobbyt.

Kursen pågår 1,5 – 3 h vardagskvällar på distans (Google Meet) och delvis streemad.

Den praktiska delens övningar till sjöss hålls så fort coronaläget det medger.

Kursavgiften på 85€ innehåller läroboken ”Navigointi 1”. Deltagarna förutsätts ha passare och gradskiva samt egen flytväst att använda för den praktiska delen.

Undervisningsspråket är i huvudsak finska, men största delen av lärarna är tvåspråkiga så språket ställer inte till några problem! 

Vi kör igång den 6 april 2021. Reservera plats i god tid, deltagarantalet är begränsat, bara 20 personer ryms på kursen.

Anmälning via link (på kommande)

Mer info: hannu.rimaila@bnk.fi

Arrangörer:  Porvoon kipparitHamarin purjehtijatBorgå Segelsällskap (BSS) ja Borgå Navigationsklubb (BNK)

ANMÄL DIG TILL KURSEN