In Memoriam: Hannu Hoviniemi

2.8.2015


28.8.1969 – 26.5.2015

Energisyydestään tunnettu BSS:n varakommodori ja entinen junioripäällikkö Hannu Hoviniemi nukkui pois kauniina kevätiltana sairauden uuvuttamana. Hannun rakkain harrastus oli purjehdus ja erityisesti lasten ja nuorten purjehdustoiminnan kehittäminen. Ei taida olla liioiteltua sanoa, että pitkälti hänen aloitteensa ansiosta Kugghamnin rantaan saapuu viikoittain runsas joukko elämänmyönteisiä junioreita ja heidän vanhempiaan nauttimaan purjehduksesta, veneilystä ja mukavasta yhdessäolosta.

BSS haluaa kiittää kaikkia teitä, jotka olette kunnioittaneet Hannun muistoa tukemalla junioritoimintaamme eri tavoin. Hannu oli visionääri ja tukenne auttaa meitä toteuttamaan ainakin osan hänen visioistaan. Lämmin kiitos teille.

***

BSS energiska vicekommodor och tidigare juniorchef Hannu Hoviniemi gick bort en vacker vårkväll efter en tids sjukdom. Segling var Hannus käraste fritidssysselsättning och han jobbade mycket för att utveckla hobbyn för barn och ungdomar. Det är utan tvekan till stor del Hannus initiativtagande som lett till att Kugghamn varje vecka fylls av sprudlande juniorer och deras föräldrar som vill njuta av segling, båtliv och gott sällskap.

BSS vill tacka alla er som hedrat Hannus minne genom att på olika sätt stöda vår juniorverksamhet. Hannu var en visionär med stort V och ert stöd hjälper oss att förverkliga åtminstone en del av hans visioner. Ett varmt tack till er alla.